LOZORNO spol. s r.o. | Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Submenu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Prechod na začiatok stránky
Prechod na začiatok stránky
Domov | Dokumenty » Faktúry

Faktúry

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
21.05.2020 FA 7131512368. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia. a. s. pdf    [58.52 KB] -
21.05.2020 FA 7121687591. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia. a. s. pdf    [57.18 KB] -
21.05.2020 FA 71161197198. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia. a. s. pdf    [56.22 KB] -
21.05.2020 FA 7479911507. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia. a. s. pdf    [116.31 KB] -
21.05.2020 FA 20200283. SOKOFLOK 61 GP. SOKOFLOK SLOVAKIA, s.r.o. pdf    [87.14 KB] -
21.05.2020 FA 2020/141 Faktúrujeme Vám za deratizáciu a dezinsekciu vykonanú 30.4.2020 v priestoroch ČOV. K-TRIDE spol. s r.o pdf    [63.85 KB] -
11.05.2020 FA 32000051. Servis dúchadla Aerzen. HYDROTECH a. s. pdf    [80.13 KB] -
11.05.2020 FA 1202300026. Betón a súvisiace služby. Karovič, s. r. o. pdf    [76.19 KB] -
11.05.2020 FA 202020041.Aktualizácia webstránky. AWD Systems s.r.o. pdf    [60.2 KB] -
11.05.2020 FA 479911546. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia. a. s. pdf    [84.31 KB] -
11.05.2020 FA 0141070100. Zneškodnenie odpadu. FCC Slovensko s.r.o. pdf    [100.07 KB] -
11.05.2020 FA 112004577. Poplatok za prístup k internetu Tooway lnfinite Static, jún 2020. SOFTEL spol.s r.o. pdf    [71.62 KB] -
11.05.2020 FA 1310390075. Poplatky za služby mobilného operátora. O2 Slovakia s.r.o. pdf    [120.68 KB] -
06.05.2020 FA 2020028. Odvoz kalov z Čov Lozorno na skl. FCC Zohor za mar.2020. H.L.Stav spol. s r.o. pdf    [56.73 KB] -
06.05.2020 FA 5200545. Oprava a údržba strojov. Marián Šupa pdf    [95.64 KB] -
06.05.2020 FA 8745644136. Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu. SPP pdf    [76.41 KB] -
06.05.2020 FA 8745644142. Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu. SPP pdf    [76.26 KB] -
06.05.2020 FA 202004030. Kamerový systém - prenájom za apríl 2020. PROFILINE Group, s.r.o. pdf    [75.8 KB] -
06.05.2020 FA 2020071. Poskytnutie právnej služby a o poskytnutí služby výkonu zodpovednej osoby. JUDr. Ľubomír Lipovský pdf    [55.43 KB] -
06.05.2020 FA 074/20. Odber a analýza dvoch vzoriek pitnej vody v rozsahu úplného rozboru. AquaLaB s.r.o. pdf    [66.87 KB] -
06.05.2020 Zálohová faktúra 7001036052. Jedálne kupóny. UP Slovensko s.r.o. pdf    [66.88 KB] -
06.05.2020 FA VSI 11392519. Prístup do webovej aplikácie ''KomTeS_Webdispečink'' mesačný paušál za SlM kartu prevádzka SK za 4.2020. KomTeS SK s.r.o. pdf    [71.8 KB] -
23.04.2020 FA 9260025497. Splátka poistného za obdobie 19.07.2020 - 19.07.2021 - PZP. UNIQA poisťovňa, a.s pdf    [186.84 KB] -
17.04.2020 FA 9260105048. Poistné za obdobie 31.05.2020 - 31.05.2021. UNIQA poisťovňa, a.s. pdf    [121.54 KB] -
17.04.2020 FA 2020/53. Dezinfekcia vykonaná 16. 4. 2020 v priestoroch čističky. K-TRIDE spol. s r.o. pdf    [54.76 KB] -
17.04.2020 FA 7121670090. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia. a. s. pdf    [60.11 KB] -
17.04.2020 ZF VS 202050110. Doména lozornosro.sk a hosting pre doménu. AWD Systems s.r.o. pdf    [53.8 KB] -
17.04.2020 FA 7200916384. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia. a. s. pdf    [58.6 KB] -
17.04.2020 FA 7190972269. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia. a. s. pdf    [57.17 KB] -
17.04.2020 FA 7570161002. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia. a. s. pdf    [109.15 KB] -
08.04.2020 FA 2020/46. Dezinfekcia vykonanú 2.4.2020 v určených priestoroch čističky. K-TRIDE spol. s r.o. pdf    [55.25 KB] -
08.04.2020 FA 202020028. Aktualizácia webovej stránky. AWD Systems s.r.o. pdf    [57 KB] -
08.04.2020 FA 112003602. Paušálny poplatok za prístup k internetu Tooway lnfinite Static. SOFTEL spol.s r.o. pdf    [67.14 KB] -
08.04.2020 FA 1420378345. Mesačné poplatky O2 Slovakia, s.r.o. pdf    [120.67 KB] -
08.04.2020 FA 11391779. Prístup do webovej aplikácie ''KomTeS_Webdispečink'' mesačný paušálza SlM kartu prevádzka SK. KomTeS SK s.r.o. pdf    [74.04 KB] -
08.04.2020 FA 8619810587. Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu. SPP pdf    [83.68 KB] -
08.04.2020 FA 7570161043. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia. a. s. pdf    [85.53 KB] -
08.04.2020 FA 8619810594. Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu. SPP pdf    [83.87 KB] -
08.04.2020 FA 0141069620. Zneškodnenie odpadu. FCC Slovensko s.r.o. pdf    [100.82 KB] -
08.04.2020 FA 202003022. Kamerový systém - prenájom za marec 2020. PROFILINE Group, s.r.o. pdf    [75.73 KB] -
08.04.2020 FA 2020020. Odvoz kalov z Čov Lozorno na skl. FCC Zohor za mar.2020. H.L.Stav spol. s r.o. pdf    [54.94 KB] -
08.04.2020 FA 2020/47. Dezinfekcia 26.3.2020 v určených priestoroch čističky. K-TRIDE spol. s r.o. pdf    [56.92 KB] -
01.04.2020 FA 32000033. Oprava ventilátora v ČOV. HYDROTECH a. s. pdf    [71.95 KB] -
01.04.2020 FA 200342. 2697 Dom. 420,Q3_4 DN 20, 165mm S420CUBE. MAHRLO, s.r.o. pdf    [76.05 KB] -
01.04.2020 FA 2020048. Poskytnutie právnej služby a o poskytnutí služby výkonu zodpovednej osoby. JUDr. Ľubomír Lipovský pdf    [55.73 KB] -
30.03.2020 FA FV2010325. OPRAVA VT. Zváč Systems s.r.o. pdf    [80.19 KB] -
30.03.2020 FA 722020. Zabezpečovanie činností súvisiacich s prevádzkovaním verejného vodovodu a kanalizácie v obci Lozorno - alikvotná časť za I. kvartál. RNDr. P. Vyskočil pdf    [56.78 KB] -
26.03.2020 FA 2020001. Služby spojené s prevádzkou datového prenosu ČS a vodojem na GSM/GPRS. DMS Control System, s. r. o. pdf    [68.57 KB] -
26.03.2020 FA 7581565715. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [87.76 KB] -
23.03.2020 FA 7131480805. Nedoplatok za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [56.9 KB] -
23.03.2020 FA 041/20. Odber a analýza dvoch vzoriek pitnej vody v rozsahu minimálneho rozboru. AquaLaB s.r.o. pdf    [69.69 KB] -
23.03.2020 FA 11391051. Prístup do webovej aplikácie KomTes Webdispečink za 2/2020. KomTeS SK s.r.o. pdf    [78.23 KB] -
23.03.2020 FA 7141358750. Nedoplatok za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [56.99 KB] -
23.03.2020 FA 1201018. Aktualizácia programov podľa Zmluva č. A/3110/10/2011. TOPSET Solutions s.r.o. pdf    [82.15 KB] -
23.03.2020 FA 1020200056. Chlorňan sodný. Chlormont s.r.o. pdf    [66.71 KB] -
23.03.2020 FA 7171122565. Nedoplatok za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [55.67 KB] -
23.03.2020 FA 7581565676. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [109 KB] -
13.03.2020 FA 202020018. Aktualizácia webovej stránky. AWD Systems s.r.o. pdf    [59.21 KB] -
06.03.2020 FA 112002606. Služba Prístup k internetu-TooWay lnfinite Static - apríl 2020. SOFTEL spol.s r.o. pdf    [68.72 KB] -
06.03.2020 Zákazkový list, faktúra 19/2/2020. Pavel. Svitnič pdf    [73.9 KB] -
06.03.2020 FA 2020010. Odvoz kalov z ČOV Lozorno na skI. FCC Zohor za feb.2020. H. L.Stav spol. s r..o pdf    [54.76 KB] -
06.03.2020 FA 2112000131. Dodávka a inštalácia kompenzačnej jednotky. ZSE Energia, a.s. pdf    [84.19 KB] -
06.03.2020 FA 1600405323. Poplatky za služby mobilného operátora. O2 Slovakia s.r.o. pdf    [125.05 KB] -
06.03.2020 FA 0141069076. Zneškodnenie odpadu. FCC Slovensko, s.r.o. pdf    [102.2 KB] -
06.03.2020 FA 8716556760. Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu. SPP pdf    [76.96 KB] -
06.03.2020 FA 8716556767. Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu. SPP pdf    [75.66 KB] -
06.03.2020 FA 9260105046.Splátka poistného za obdobie 26.05.2020 - 26.05.2021. UNIQA poisťovňa a.s. pdf    [128.49 KB] -
06.03.2020 FA 202002012. Kamerový systém - prenájom za mesiac február 2020. PROFILINE Group, s.r.o. pdf    [70.83 KB] -
06.03.2020 Zálohová faktúra 7001020058. Jedálne kupóny. UP Slovensko s.r.o. pdf    [67.17 KB] -
02.03.2020 FA 32000016. Oprava kladkostroja. HYDROTECH a.s. pdf    [73.37 KB] -
02.03.2020 FA 030/20. Odber a analýza dvoch vzoriek pitnej vody v rozsahu minimálneho rozboru. AquaLAB s.r.o. pdf    [65.02 KB] -
02.03.2020 FA 2020026. Právne služby podľa zmluvy o poskytnutí právnej služby a o poskytnutí služby výkonu zodpovednej osoby. JUDr. Ľubomír Lipovský pdf    [53.19 KB] -
24.02.2020 FA 9260105044. Splátka poistného za obdobie 26.05.2020 - 26.05.2021. PZP. UNIQA poisťovňa, a.s. pdf    [118.72 KB] -
19.02.2020 FA 20008. Kontrola a servis klimatizačného zariadenia v kancelárii ČOV. Vlastimil Repaský - RETECH. pdf    [88.05 KB] -
19.02.2020 FA 1350294105. Poplatky za služby. 02 Slovakia, s.r.o. pdf    [113.73 KB] -
19.02.2020 Výzva na zaplatenie nedoplatku úhrady za služby RTVS. pdf    [102.24 KB] -
19.02.2020 FA 1139329. Prístup do webovej aplikácie KomTes Webdispečink za 1/2020. KomTeS SK s.r.o. pdf    [88.96 KB] -
19.02.2020 FA 2020009. Vyúčtovanie prác vykonaných vozidlom MUT. Technické služby Zohor, spol. s r.o. pdf    [70.29 KB] -
19.02.2020 FA 7141344113. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [58.42 KB] -
19.02.2020 FA 202020007. Aktualizácia webovej stránky. AWD Systems s.r.o. pdf    [59.65 KB] -
19.02.2020 FA 7121637030. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [59.93 KB] -
19.02.2020 FA 0141068551. Zneškodnenie odpadu. FCC Slovensko, s.r.o. pdf    [101.59 KB] -
19.02.2020 FA 7161167228. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [58.01 KB] -
19.02.2020 FA 32000004. Oprava elektromotora dúchadla. HYDROTECH, a.s. pdf    [78.54 KB] -
19.02.2020 FA 7730809897. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [109.26 KB] -
19.02.2020 FA 202001. Vyhotovenie revíznej správy elektro: prípojka nn kanalizácia. RALK CONSULTTNG spol. s r. o. pdf    [91.02 KB] -
19.02.2020 FA 003/2020. Elektroinštalačné práce a dodávka materiálu. Projekt: Prípojka NN - kanalizácia. ELEKTRA BŠ spot. s r. o. pdf    [84.57 KB] -
19.02.2020 FA 004/2020. Vypracovanie projektovej dokumentácie Projekt: Prípojka NN - kanalizácia. ELEKTRA BŠ spot. s r. o. pdf    [83.92 KB] -
19.02.2020 FA 112001553. Paušálny poplatok za prístup k internetu Tooway lnfinite Static.SOFTEL spol.s r.o. pdf    [78.9 KB] -
19.02.2020 FA 2020003. Odvoz kalov z ČOV Lozorno na skl FCC Zohor za jan.2020. H.L.Stav spol. s r.o. pdf    [54.25 KB] -
04.02.2020 FA 202001006. Kamerový systém - prenájom za január 2020. PROFILINE Group, s.r.o. pdf    [70.49 KB] -
04.02.2020 FA 8764905447. Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu. SPP pdf    [138.94 KB] -
04.02.2020 FA 8764905454. Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu. SPP pdf    [141.41 KB] -
28.01.2020 FA FV2010078. Servisné služby. Zvac Systems s.r.o. pdf    [86.84 KB] -
28.01.2020 FA 20200028. SOKOFLOK 61 GP. SOKOFLOK SLOVAKIA, s. r.o. pdf    [84.1 KB] -
28.01.2020 FA 8429307054. Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu. SPP pdf    [84.79 KB] -
28.01.2020 FA 845í259040.Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu. SPP pdf    [80.73 KB] -
28.01.2020 FA 7581512998. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s., pdf    [112.75 KB] -
28.01.2020 FA 7581512999. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia. a. s.. pdf    [101.85 KB] -
22.01.2020 FA 1200080. Zaškolenie prvej pomoci. MG PZS s.r.o. pdf    [55.13 KB] -
22.01.2020 FA 111930. Vozidlová jednotka Vetronics 760 a súvisiace práce a služby. KomTeS SK s.r.o. pdf    [102.86 KB] -
20.01.2020 Zálohová faktúra 7001007180. Jedálne kupóny. Up Slovensko, s. r. o. pdf    [65.9 KB] -
20.01.2020 FA 7250060166 Faktúra za elektrinu - vyúčtovacia.. ZSE Energia a.s. pdf    [91.36 KB] -
20.01.2020 FA 7161163725 Faktúra za elektrinu. ZSE Energia a.s. pdf    [57.69 KB] -
20.01.2020 FA 7121630311 Faktúra za elektrinu. ZSE Energia a.s. pdf    [55.35 KB] -
20.01.2020 FA 7111910819.Faktúra za elektrinu. ZSE Energia a.s. pdf    [58.38 KB] -
15.01.2020 FA 8745519770. Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu. SPP pdf    [80.66 KB] -
15.01.2020 FA 8745519. Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu. SPP pdf    [79.83 KB] -
13.01.2020 FA 112000541. Paušálny poplatok za prístup k inteľnetu Tooway lnfinite Static.SOFTEL spol.s r.o. pdf    [77.9 KB] -
13.01.2020 FA 16003 56046. Poplatky za služby O2 Slovakia, s.r.o. pdf    [116.51 KB] -
04.02.2020 FA 2020005. Právne služby podľa zmluvy o poskytnutí právnej stužby a o poskytnutí služby výkonu zodpovednej osoby. JUDr. Ľubomír Lipovský pdf    [53.05 KB] -