LOZORNO spol. s r.o. | Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Submenu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Prechod na začiatok stránky
Prechod na začiatok stránky
Domov | Dokumenty » Zmluvy

Zmluvy

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
04.12.2019 Ukončenie zmluvy. Agrotrans Kostolište, s. r. o. pdf    [37.06 KB] -
04.12.2019 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy. Západoslovenská distribučná, a.s. pdf    [281.9 KB] -
19.11.2019 ZMLUVA č.. ZDl2 2019-| t -1 5-31-0 t o poskytovaní služieb. MG PZS, s. r. o. pdf    [258.5 KB] -
02.09.2019 Zmluva o podnájme nebytových priestorov. VAŠE ZUBNÉ CENTRUM s.r.o. pdf    [2.07 MB] -
14.06.2019 Zmluva o servisných službách. Zváč Systems s.r.o. 13. 6. 2019 pdf    [407.69 KB] -
07.03.2019 Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci. 5. 3. 2019 pdf    [65.21 KB] -
05.03.2019 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní dopravných služieb. H.L.Stav spol. s r.o. 01. 02. 2019 pdf    [374.78 KB] -
04.03.2019 DOHODA O POSTÚPENÍ A PREVZATÍ PRÁV A POVINNOSTÍ ZO ZMLUVY A O POSKYTNUTĺ PRÁVNEJ SLUŽBY A O POSKYTNUTÍ SLUŽBY VÝKONU ZODPOVEDNEJ OSOBY. 18. 2. 2019 pdf    [473.27 KB] -