LOZORNO spol. s r.o. | Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Submenu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Prechod na začiatok stránky
Prechod na začiatok stránky
Domov | Dokumenty » Faktúry

Faktúry

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
09.12.2019 FA 1560280596. Poplatky za služby mobilného operátora. 02 Slovakia, s.r.o. pdf    [110.64 KB] -
09.12.2019 FA 11912451. Paušálny poplatok za prístup k internetu Tooway lnfinite Static. SOFTEL spol.s r.o. pdf    [75.32 KB] -
09.12.2019 FA 2019129. Odvoz kalov za november 2019. H. L Stav spol. s r. o. pdf    [52.67 KB] -
09.12.2019 FA 201911034. Čistenie prečerpávacích staníc Lozorno. Ladislav Zárecký pdf    [82.44 KB] -
09.12.2019 FA 0141067683. Zneškodnenie odpadu. FCC Slovensko, s.r.o. pdf    [101.79 KB] -
05.12.2019 FA 20191190. Kamerový systém - prenájom za november. PROFILINE Group, s.r.o. pdf    [72.5 KB] -
05.12.2019 Zálohová FA 7901101461. Jedálne kupóny.Up Slovensko s.r.o. pdf    [66.95 KB] -
05.12.2019 FA . 2019058. Realizované Výkopové a zemné práce zo 27.11.2019 MinibagerLozorno s.r.o. pdf    [91.39 KB] -
05.12.2019 FA 5192487. Materiál a oprava a údržba strojov. Marián Šupa pdf    [303.39 KB] -
05.12.2019 FA 8813235488 za opakovanú dodávku zemného plynu. SPP pdf    [140.12 KB] -
05.12.2019 FA 8813235495 za opakovanú dodávku zemného plynu. SPP pdf    [140.14 KB] -
05.12.2019 FA 2019188. Právne služby podľa zmluvy o poskytnutí právnej služby a o poskytnutí stužby výkonu zodpovednej osoby. JUDr. Ľubomír Lipovský pdf    [54.14 KB] -
05.12.2019 FA VS 201920135. Aktualizácia webovej stránky. AWD Systems s.r.o. pdf    [59.13 KB] -
25.11.2019 Zákazkový list - faktúra 298/11/2019. Pavel Svitnič pdf    [71.41 KB] -
20.11.2019 FA 420191383. Služby spojené s Výkonom zdravotného dohl'adu. MG PZS s.r.o. pdf    [67.85 KB] -
20.11.2019 FA 7121620131. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [60.9 KB] -
20.11.2019 FA 5919034489. SKOL200108VES-02 SKOLENIE: DP k DZP PO zarok2019. Poradca podnikatel'a, spoI. s r.o pdf    [136.37 KB] -
20.11.2019 FA 7131448547. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [94.84 KB] -
20.11.2019 FA 7200905793. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [63.2 KB] -
20.11.2019 FA 7181039854. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [63.65 KB] -
20.11.2019 FA 7681333571. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [113.47 KB] -
19.11.2019 FA 11386286. Prístup do webovej aplikácie 'KomTeS-Webdispečink a ný paušál za SlM kartu. KomTeS SK s.r.o pdf    [75.15 KB] -
19.11.2019 FA 191287. 1198 MElTWlN 80/50 C MTWMIFCE. MAHRLO, s.r.o. pdf    [67.14 KB] -
11.11.2019 FA 0141067132. Zneškodnenie odpadu. FCC Slovensko, s.r.o. pdf    [101.37 KB] -
08.11.2019 FA 137/2019. Nájom za zdravotné stredisko za rok 2019. Obec Lozorno pdf    [287.21 KB] -
08.11.2019 FA 136/19. Nájom za súbor hnuteľných vecí spočívajúcich vo vodovodnej a kanalizačnej sústave za obdobie od 1.1 .2019 do 31.12.2019. Obec Lozorno pdf    [304.68 KB] -
08.11.2019 FA 214 /19. odber a analýza dvoch vzoriek pitnej vody v rozsahu úplného rozboru... AquaLaB s.r.o. pdf    [417.64 KB] -
08.11.2019 FA 1400280893. 02 Slovakia, s.r.o. pdf    [745.64 KB] -
08.11.2019 FA 2019/336. Dezinsekcia a deratizácia vykonanů dňa 31.10.2019 v určených pnestoroch Čov a okolie . K-TRIDE spol. s r.o. pdf    [357.1 KB] -
08.11.2019 FA 111911512 paušálny poplatok za pristup k internetu Tooway Infinite Static. SOFTEL spol. s r.o. pdf    [437.92 KB] -
08.11.2019 FA 201920121. Aktualizácia webovej stránky. AWD Systems s.r.o. pdf    [366.26 KB] -
08.11.2019 FA 8822886412, za opakovanú dodávku zemného plynu. Slovenský plynárenský priemysel, a a. pdf    [406.23 KB] -
08.11.2019 FA 8822886419, za opakovanú dodávku zemného plynu. Slovenský plynárenský priemysel, a a. pdf    [404.51 KB] -
05.11.2019 Zálohová faktúra 7901092705.Jedálne kupóny. Up Slovensko, s.r.o. pdf    [478.66 KB] -
04.11.2019 FA 2019113. Odvoz kalov z ČOV Lozorno na skl. FCC Zohor za okt.2019. H. L. Stav spol s r.o. pdf    [297.42 KB] -
04.11.2019 FA 2019165. Právne stužby podIa zmluvy o poskytnuti právnej služby a o poskytnutí služby výkonu zodpovednej osoby. JUDr. Ľubomír Lipovský. pdf    [346.89 KB] -
04.11.2019 FA 1020190256. chlorňan sodný. Chiormont s.r.o. pdf    [379.45 KB] -
04.11.2019 FA 2019110852. Analýza 115414 Kalz ČOV. EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. pdf    [452.34 KB] -
28.10.2019 FA 20193123.Soľ priemyselná kamenná 25kg K±S. FEAST s.r.o. pdf    [1.48 MB] -
28.10.2019 FA VS 2019002. Búracie a inštalačné práce. Miroslav Dujnič pdf    [372.99 KB] -
22.10.2019 FA VS 2019050 . Realizované služby zo 17. 10 2019 na zákazke: prípojka - Krátka ulica, Lozorno. MinibagerLozorno s.r.o. pdf    [414.62 KB] -
17.10.2019 FA VS 7103141388. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [295.94 KB] -
17.10.2019 FA VS 7151221251. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [288.03 KB] -
17.10.2019 FA VS 7710847930. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [665.07 KB] -
17.10.2019 FA VS 7240685226. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [290.97 KB] -
17.10.2019 FA 135/2019. Oprava poškodeného prívodného kábla pre rodinný dom p. Brenner. Jozef Vícena - Elektromontáže pdf    [417.99 KB] -
17.10.2019 FA VS 31900135. Oprava frekvenčného meniča v ČOV. HYDROTECH, a.s. pdf    [432.01 KB] -
15.10.2019 FA VS 31900134. Výmena oleja po 4000 prevádzkových hodinách vrátane výmeny sacieho fitra na dúchadle Aerzen. HYDROTECH,a.s. pdf    [433 KB] -
15.10.2019 FA VS 11385588. Prístup do webovej aplikácie KomTeS-Webdispečink ... KomTeS SK s.r.o. pdf    [475.71 KB] -
15.10.2019 FA VS 0141066574. ZNEŠKODNENIE ODPADU. FCC Slovensko, s.r.o. pdf    [468.48 KB] -
15.10.2019 FA č. 185/19 Odber a analýza vzorky pitnej vody. AquaLaB s.r.o. pdf    [444.9 KB] -
10.10.2019 FA VS 1310224428. Mesačné poplatky O2 pdf    [712.05 KB] -
08.10.2019 FA VS 201920108. Aktualizácia webovej stránky za september 2019. AWD Systems s.r.o. pdf    [379.89 KB] -
08.10.2019 FA VS 8851883659. Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu. Slovenský plynárenský priemysel, a. s. pdf    [461.57 KB] -
08.10.2019 FA VS 8851883652. Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu. Slovenský plynárenský pflemysel, a. s. pdf    [449.54 KB] -
08.10.2019 FA 2019098. Odvoz kalov z Čov Lozorno na skl. FCC Zohor za sep.2019. H.L.Stav spol. s r.o. pdf    [286.28 KB] -
08.10.2019 FA VS 111910413. Paušálny poplatok za prístup internetu Tooway Infinite Static 11/2019. SOFTEL spoLs r.o. pdf    [456.19 KB] -
08.10.2019 FA VS 2019045. Realizované služby z 1. 10. 2019 na zákazke prípojky - Krátka ulica, Lozorno. MiniBagerLozorno s.r.o. pdf    [367.64 KB] -
03.10.2019 FA VS 2019141. Odmena za právne služby a poskytnutie služby výkonu zodpovednej osoby. JUDr.Ľ. Lipovský pdf    [337.81 KB] -
03.10.2019 FA VS 2019004. Oprava telemetrickej stanice objekt Vodojem LOZORNO. DMS Control System, s.r.o. pdf    [451.98 KB] -
24.09.2019 FA VS 7760503095. Faktúra za elektrinu. ZSE pdf    [673.67 KB] -
24.09.2019 FA VS 7190949022 . ZSE pdf    [295.38 KB] -
24.09.2019 FA VS 5150221004. ZSE pdf    [299.28 KB] -
24.09.2019 FA VS 7103121148. ZSE pdf    [296.1 KB] -
16.09.2019 FA 9611020. Faktúra za tovar. ARMAPLAST spol. s r. o. pdf    [653.16 KB] -
16.09.2019 FA 8190009. Tonery. TOPSET Solutions s.r.o. pdf    [475.19 KB] -
16.09.2019 FA 19611092. Faktúra za tovar. ARMAPLAST spol. s r.o. pdf    [612.83 KB] -
10.09.2019 FA 2019112. Vyúčtovanie prác vykonaných špeciálnym vozidlom MUT. Technické služby Zohor, spol. s r.o. pdf    [359.72 KB] -
10.09.2019 FA 201920096. Aktualizácia webovej stránky. AWD Systems s.r.o. pdf    [385.16 KB] -
10.09.2019 FA 111909573. Prístup k internetu -TooWay Infinite Static - október 2019 pdf    [502.52 KB] -
10.09.2019 FA 11384894. Prístup do webovej aplikácie KomTeS-Webdispečink, mesačný paušál za SIM kartu prevádzka SK. KomTeS SK s.r.o. pdf    [504.61 KB] -
10.09.2019 FA 141066046. Zneškodnenie odpadu.FCC Slovensko, s.r.o. pdf    [476.05 KB] -
10.09.2019 FA 1360182618. Mesačný poplatok. 02 Slovakia, s.r.o. pdf    [673.1 KB] -
03.09.2019 FA VS 8822838922. Za opakovanú dodávku zemného plynu 9-2019. SPP pdf    [466.17 KB] -
03.09.2019 FA VS 8822838915. Za opakovanú dodávku zemného plynu 9-2019. SPP pdf    [464.99 KB] -
03.09.2019 FA 2019089. Odvoz kalov z ČOV Lozorno na skl FCC Zohor. H. L. Stav spol. s r. o. pdf    [290.92 KB] -
03.09.2019 Zálohová FA 1073892. Jedálne kupóny. Up Slovensko s. r. o. pdf    [465.34 KB] -
02.09.2019 FA 122/2019. Elektromontážne práce. Jozef Vícena - elektromontáže pdf    [412.38 KB] -
02.09.2019 FA VS 2019119. Právne služby podľa zmluvy o poskytnutí právnej služby a o poskytnutí služby výkonu zodpovednej osoby. JUDr. Ľubomír Lipovský pdf    [352.35 KB] -
02.09.2019 FA VS 190978. 2697 Dom. 420, Q3_4 DN 20, 165mm S42OCUBE. MAHRLO, s.r.o. pdf    [503 KB] -
02.09.2019 FA VS 28190065. Prevoz a osadenie betónového panelu ZŠ Lozorno. ELEKTRO-HARAMIA s.r.o. pdf    [490.66 KB] -
02.09.2019 FA VS 2019038. Realizované služby na ZŠ v Lozorne na zákazke Rekonštrukcia kanalizácie, obj. 54/2019. MinibagerLozorno s.r.o. pdf    [488.09 KB] -
30.08.2019 FA VS 19610986. Tovar. ARMAPLAS spol. s. r.o. pdf    [676.28 KB] -
30.08.2019 FA VS 2019039. Služby na ZŠ v Lozorne: 1. etapa - druhá časť - dokončovacie práce. MinibagerLozorno s.r.o. pdf    [456.3 KB] -
30.08.2019 FA 155/19. Odber a analýza vzorky pitnej vody v rozsahu minimálneho rozboru. AquaLaB s.r.o. pdf    [386.43 KB] -
30.08.2019 FA VS 20190449. SOKOFLOK61 GP. SOKOFLOK SLOVAKIA, s.r.o. pdf    [550.96 KB] -
23.08.2019 FA VS 2019036. Realizované služby na Základnej škole v Lozorne 1. etapa - druhá časť. MinibagerLozorno s. r. o. pdf    [381.69 KB] -
20.08.2019 FA VS 7171079251. Faktúra za elektrinu. ZSE pdf    [293.11 KB] -
20.08.2019 FA VS 7240683028. Faktúra za elektrinu. ZSE pdf    [307.18 KB] -
20.08.2019 FA VS 7131404189. Faktúra za elektrinu. ZSE pdf    [294.13 KB] -
20.08.2019 FA VS 7591306750. Faktúra za elektrinu. ZSE pdf    [689.1 KB] -
20.08.2019 FA VS 190697. FM2-5533WasteTonerBox. CanTechnology, s.r.o. pdf    [395.85 KB] -
20.08.2019 FA VS 86098774. Publikácia PORADCA 2020. PORADCA s.r.o. pdf    [464.17 KB] -
20.08.2019 FA VS 201912. Faktúra za likvidáciu a odvoz rizikových stromov v Školskom areáli. ZAHRADKÁRSTVO PETER OSUSKÝ pdf    [423.51 KB] -
20.08.2019 FA VS 11384212. Prístup do webovej aplikácie KomTeS-Webdispečink mesačný paušál za SIM kartu prevádzka SK. KomTeS SK s.r.o. pdf    [508.58 KB] -
12.08.2019 FA VS 201920083. Aktualizácia webstránky. AWD Systems s.r.o. pdf    [744.59 KB] -
12.08.2019 FA VS 2019073. Odvoz kalov z ČOV Lozorno na skl. FCC Zohor za júl 2019. H. L Stav spol. s r. o. pdf    [290.17 KB] -
12.08.2019 FA VS 111908600. Paušálny poplatok za prístup k internetu Tooway Infinite Static.SOFTEL spol.s r.o. pdf    [443.92 KB] -
12.08.2019 FA VS 1540229978. 02 Slovakia, s.r.o pdf    [686.87 KB] -
09.08.2019 FA VS 0141065587. Zneškodnenie odpadu. FCC Slovensko, s.r.o. pdf    [476.16 KB] -
09.08.2019 FA VS 8764749637. Odber plynu. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. pdf    [464.53 KB] -
09.08.2019 FA VS 8764749644. Odber plynu. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. pdf    [465.59 KB] -
09.08.2019 Zálohová FA VS 7901067742. Jedálne kupóny.Up Slovensko s.r.o. pdf    [512.17 KB] -
09.08.2019 FA VS 2019103. Právne služby a poskytnutie výkonu zodpovednej osoby. JUDr. Ľubomír Lipovský pdf    [328.64 KB] -
01.08.2019 Jedálne kupóny, UP Slovensko, s.r.o. pdf    [458.5 KB] -
01.08.2019 Tovar. MAHRLO, s.r.o. pdf    [459.69 KB] -
01.08.2019 Tonery. CanTechnology, s.r.o. pdf    [407.21 KB] -
01.08.2019 Odvoz kalov z ČOV Lozorno na skl. FCC Zohor za jún 2019. H. L. Stav spol. s.r.o. pdf    [278.11 KB] -
01.08.2019 Paušálny poplatok za prístup k internetu Tooway Infinite Static. SOFTEL spol.s r.o. pdf    [456.76 KB] -
01.08.2019 Zneškodnenie odpadu. FCC Slovensko, s.r.o. pdf    [466.04 KB] -
01.08.2019 Kamerový systém - prenájom za jún 2019. PROFILINE Group, s.r.o. pdf    [490.39 KB] -
01.08.2019 Odber a analýza dvoch vzoriek pitnej vody v rozsahu minimálneho rozboru. AQUALAB s.r.o. pdf    [383.69 KB] -
01.08.2019 PZP. UNIQUA poisťovňa a. s. pdf    [719.97 KB] -
01.08.2019 Prevádzkovanie verejnej kanalizácle obce Lozorno za 1. polrok 2019. HYDROTECH, a. s. pdf    [408.03 KB] -
01.08.2019 PZP. Kooperativa poisťovňa a.s. pdf    [1.04 MB] -
01.08.2019 Predplatné Poradca 2020. PORADCA s.r.o. pdf    [629.18 KB] -
16.07.2019 FA VS 7181015286. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [293.57 KB] -
16.07.2019 FA VS 11383528. Prístup do webovej aplikácie KomTeS-Webdispečink, mesačný paušál za SIM kartu prevádzka SK 6/2019. KomTeS SK s.r.o pdf    [517.28 KB] -
16.07.2019 FA VS 31900072. Dodávka a montáž dúchadla Aerzen GMI5 L a frekvenčný menič Danfos. HYDROTECH, a.s. pdf    [523.94 KB] -
16.07.2019 FA VS 1440189450. 02 Slovakia, s.r.o. pdf    [758.51 KB] -
16.07.2019 FA SKO0I 69369. National Pen, reklamné predmety pdf    [47.34 KB] -
16.07.2019 FA VS 7532305022. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [720.23 KB] -
16.07.2019 FA VS 7151184816. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [289.89 KB] -
16.07.2019 FA VS 7161116218. Faktúra za elektrinu. ZSE Energia, a. s. pdf    [297.62 KB] -
15.07.2019 FA VS 201920069. Aktualizácia webovej stránky za jún 2019. AWD Systems s.r.o. pdf    [410.11 KB] -
15.07.2019 FA VS 8764723931. Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. pdf    [473.03 KB] -
15.07.2019 FA VS 8764723924. Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. pdf    [469.45 KB] -
15.07.2019 FA VS 31900082. Dodávka nerezových lán, strmeňov a lanových svoriek. HYDROTECH, a.s. pdf    [408.96 KB] -
15.07.2019 FA VS2019080 právne služby podIa zmluvy o poskytnuti právnej služby a o poskytnutí služby výkonu zodpovednej osoby. JUDr. Ľubomír Lipovský pdf    [369.57 KB] -
03.07.2019 FA VS 5191 024. Tovar. Marián Šupa. pdf    [730.4 KB] -
03.07.2019 FA VS 1020190148. chlorňan sodný. Chlormont s.r.o. pdf    [464.61 KB] -
03.07.2019 Predfaktúra: 8819004320. Program OLYMP: balík podpory MINI. KROS a.s. pdf    [366.63 KB] -
03.07.2019 Predfaktúra 8819004321. Program OMEGA: balík podpory MINI. KROS a.s. pdf    [366.25 KB] -
21.06.2019 FA VS 0141064536. Služby zneškodnenie odpadu.FCC Slovensko, s.r.o. pdf    [494.86 KB] -
18.06.2019 FA VS 7479537229. ZSE pdf    [678.05 KB] -
18.06.2019 FA VS 7151175746. ZSE pdf    [290.84 KB] -
18.06.2019 FA VS 7141264736. ZSE pdf    [278.8 KB] -
18.06.2019 FA VS 7111811829. ZSE pdf    [293.54 KB] -
18.06.2019 FA VS 5191128. Oprava údržba strojov. Marián Šupa pdf    [475.51 KB] -
14.06.2019 FA VS 20190538. Kamerový systém - prenájom za mesiac máj 2019. PROFILINE Group, s.r.o. pdf    [479.96 KB] -
14.06.2019 FA VS 2019048. odvoz kalov z ČOV Lozorno na skl. FCC Zohor za máj 2019. H.L.Stav spol. s r.o. pdf    [285.8 KB] -
12.06.2019 FA VS 11382877. Prístup do webovej aplikácie KomTeS-Webdispečink. KomTeS SK s.r.o. pdf    [515.35 KB] -
12.06.2019 FA VS 1460153682. 02 Slovakia,s.r.o. pdf    [668.53 KB] -
10.06.2019 FA VS 212019. deliaca stena na sokli z predu uzavreta zadna strana otvorena 3x polica o rozmere 11 50x1 060x390 vrchne plato 3,6cm material H3840. Tomáš Vícena - MTM pdf    [397.18 KB] -
10.06.2019 FA VS 7901047582. Jedálne kupóny. Up Slovensko, s. r. o. pdf    [486.81 KB] -
10.06.2019 FA VS 111906584. paušálny poplatok za prístup k internetu Tooway Infinite Static. SOFTEL spol. s r.o. pdf    [476.3 KB] -
05.06.2019 FA VS 201920056. Aktualizácia webstránky. AWD Systems s.r.o. pdf    [414.51 KB] -
05.06.2019 FA VS 8677602684. SPP pdf    [465.08 KB] -
05.06.2019 FA VS 8677602691. SPP pdf    [470.98 KB] -
03.06.2019 FA VS 31900066. Kontrola a údržba s výmenou oleja pre dúchadlo Aerzen GM 15 L. HYDROTECH, a. s. pdf    [505.32 KB] -
03.06.2019 FA VS 2019053. Právne služby podľa zmluvy o poskytnutí právnej služby a o poskytnutí služby výkonu zodpovednej osoby. JUDr. Ľubomír Lipovský pdf    [333.3 KB] -
29.05.2019 FA VS 3167001667. Poistné majetok. UNIQA poisťovňa a. s. pdf    [852.25 KB] -
29.05.2019 FA VS 31900056. Oprava čerpadla. HYDROTECH,a.s. pdf    [487.33 KB] -
29.05.2019 FA VS 20190249. Poklop studne a rám poklopu. KAROVIČ oceľová výroba, s.r.o. pdf    [800.75 KB] -
22.05.2019 FA VS.9260105048. Poistné Firma a Ochrana. UNIQUA poisťovňa a.s. pdf    [839.73 KB] -
22.05.2019 FA VS 2019016. Práce pri oprave vodovodu na Veternej ulici. MinibagerLozorno s.r.o. pdf    [404.88 KB] -
22.05.2019 FA VS 190027. Toner. CanTechnology, s.r.o. pdf    [418.47 KB] -
22.05.2019 FA č. 87/19. Analýza a odber vzorky pitnej vody. AquaLab s.r.o. pdf    [453 KB] -
21.05.2019 FA VS 7190936550. Faktúra za elektrinu. ZSE pdf    [291.67 KB] -
21.05.2019 FA VS 7103049512. Faktúra za elektrinu. ZSE pdf    [311.71 KB] -
21.05.2019 FA VS 7210838670. Faktúra za elektrinu. ZSE pdf    [292.59 KB] -
21.05.2019 FA VS 2019013. Výkopové a zemné práce. MinibagerLozorno s.r.o. pdf    [475.08 KB] -
17.05.2019 FA VS 3167001668. Majetok. UNIQA poisťovňa, a.s. pdf    [754.34 KB] -
17.05.2019 FA VS 9260105046. KASKO. UNIQA poisťovňa, a.s. pdf    [750.96 KB] -
17.05.2019 FA VS 9260105044. PZP. UNIQA poisťovňa, a.s. pdf    [755.43 KB] -
17.05.2019 FA VS 7690707543. ZSE, faktúra za elektrinu pdf    [716.97 KB] -
15.05.2019 FA VS 8745317392. SPP pdf    [977.7 KB] -
15.05.2019 FA VS 11382210. Prístup do webovej aplikácie KomTeS-Webdispečink. Paušál 4-2019. KomTeS SK s.r.o. pdf    [513.7 KB] -
15.05.2019 FA VS 2019014. Predaj kameniva vrátane dovozu. MinibagerLozorno s.r.o. pdf    [438.49 KB] -
15.05.2019 FA VS 0141063809. Zneškodnenie odpadu. FCC Slovensko, s.r.o. pdf    [469.06 KB] -
15.05.2019 FA VS 192102234. Tričká a potlač. ROTA plus s.r.o. pdf    [535.74 KB] -
15.05.2019 FA VS 2019035. odvoz kalov z ČOV Lozorno na skl. FCC Zohor za apr.2019. H.L.Stav spol. s r.o. pdf    [323.51 KB] -
13.05.2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov. Podnájomca: Meduni s.r.o. pdf    [606.83 KB] -
09.05.2019 FA VS 8745317399. SPP pdf    [991.65 KB] -
09.05.2019 ZFA 201950115. Poplatok za doménové meno lozornosro.sk a hosting. AWD Systems s.r.o. pdf    [436.46 KB] -
09.05.2019 FA VS 201920045. Aktualizácia webovej stránky. AWD Systems s.r.o. pdf    [393.92 KB] -
09.05.2019 FA 78/19 Odber a analýza vzorky pitnej vody v rozsahu minimálneho rozboru. AquaLaB s.r.o. pdf    [405.52 KB] -
09.05.2019 FA VS 20190430. Kamerový systém - prenájom za mesiac apríl 2019. PROFILINE Group, s.r.o. pdf    [482.87 KB] -
07.05.2019 FA VS 31900050. Výmenu riadiaceho systému odvodnenia kalu Mitsubishi Alfa. HYDROTECH, a.s. pdf    [480.45 KB] -
07.05.2019 FA VS 1400122780. 02 Slovakia, s.r.o. pdf    [693.98 KB] -
07.05.2019 FA VS 111905344. Prístup k internetu -TooWay Infinite Stafic-jun 2019. SOFTEL spol.s r.o. pdf    [480.61 KB] -
07.05.2019 FAVS 7901038541. Jedálne kupóny. Up Slovensko, s. r. o. pdf    [486.16 KB] -
07.05.2019 FA VS 2019VF040. Nerezové uchytenie potrubia na vodojeme v Lozome. INŠTALÁCIE TZB, a.s. pdf    [459.98 KB] -
07.05.2019 FA VS 2019033. Podľa zmluvy o poskytnutí právnej služby a poskytnutí služby výkonu zodpovednej osoby. JUDr. Ľubomír Lipovský pdf    [324.95 KB] -
03.05.2019 FA VS31900049. Demontáž dúchadiel Robuschi. HYDROTECH, a.s. pdf    [477.88 KB] -
29.04.2019 FA VS 7103039712. ZSE pdf    [1.7 MB] -
29.04.2019 FA VS 190318. Canon Drum iR-C2880, 3380 Cyan C-EXV21 a práce. Dodávateľ: CanTechnology, s.r.o. pdf    [1.04 MB] -
29.04.2019 FA VS 201 9VF036. HDPE potrubie vrátane prirub. Dodávateľ: INŠTALÁCIE TZB, a.s. pdf    [486.85 KB] -
23.04.2019 FA VS 7121520778. ZSE pdf    [1.58 MB] -
23.04.2019 FA VS 141063512. Zneškodnenie odpadu.FCC Slovensko, s.r.o. pdf    [511.26 KB] -
23.04.2019 FA VS 019/09 dezinsekcia a deratizácia dňa 4.42019 v určených pnestoroch Čov a okolie v Lozome. K-TRIDE spol. s r.o. pdf    [424.22 KB] -
23.04.2019 FA VS 8190002. TONER. Dodávateľ: TOPSET Solutions s.r.o. pdf    [513.16 KB] -
17.04.2019 Vyúčtovanie nedoplatku. ZSE pdf    [1.63 MB] -
17.04.2019 FA VS 7522352578. ZSE pdf    [1.22 MB] -
15.04.2019 FA VS 1191008. Aktualizácia programov za rok 2019 Zmluva Č. A/311011012011. TOPSET Solutions s.r.o. pdf    [46.69 KB] -
15.04.2019 FA VS 2019023. Odvoz kalov z ČOV Lozorno na skl FCC Zohor za mar 2019. H. L. Stav spol. s r.o. pdf    [612.73 KB] -
15.04.2019 FA VS 2019036. Vyúčtovanie prác vykonaných špeciálnym vozidlom MUT. Technické služby Zohor, spol. s r.o. pdf    [766.32 KB] -
15.04.2019 FA VS 20190321. Kamerový systém - prenájom za mesiac marec 2019. PROFILINE Group, s.r.o. pdf    [490.74 KB] -
15.04.2019 FA VS 31900036.Dodávka a montáž poistného/pretlakového ventilu na dúchadlo Robuschi/Lutos. HYDROTECH,a.s. pdf    [499.07 KB] -
15.04.2019 FA VS 2019001 Služby a náklady spojené s prevádzkou datového prenosu ČS a vodojem na GSM/GPRS do 31 .03.2019. DMS Control System, s.r.o. pdf    [401.21 KB] -
10.04.2019 Zálohová FA VS 901032625, Jedálne kupóny. Up Slovensko, s. r o pdf    [495.36 KB] -
10.04.2019 FA VS 8638839893 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. pdf    [952.94 KB] -
10.04.2019 FA VS 111904157 Služba-Pristup k intemetu-TooWay 5-2019.SOFTEL spol s r.o. pdf    [464.58 KB] -
10.04.2019 FA VS 201920033. Aktualizácia webstránky za mesiac marec. AWD Systems s.r.o. pdf    [390.84 KB] -
10.04.2019 FA VS 11381568 Prístup do webovej aplikácie KomTeS-Webdispečink, mesačný paušál.KomTeS SK s.r.o pdf    [496.36 KB] -
10.04.2019 FA VS 2019020. Stavebné práce - oprava poškodeného oplotenia ČOV. Dodávateľ: H. L. Stav spol. s r. o. pdf    [633.4 KB] -
10.04.2019 FA VS 1570088502. 02 Slovakia, s.r.o. pdf    [690.22 KB] -
10.04.2019 FA VS 1191008 aktualizácia programov za rok 2019. TOPSET Solutions s.r.o. pdf    [478.37 KB] -
10.04.2019 FA VS 20190140. SOFOKLOK SLOVAKIA, s.r.o. pdf    [470.4 KB] -
10.04.2019 FA VS 0141063027. FCC Slovensko, s.r. o . pdf    [501.6 KB] -
10.04.2019 FA VS 8638839886. Slovenský plynárenský priemysel, a. s. pdf    [958.23 KB] -
10.04.2019 ZÁKAZKOVÝ LIST - FAKTURA. Dodávateľ: Pavel Svitnič pdf    [394.85 KB] -
05.04.2019 FA VS 20190213 - prenájom kamerového systému za mesiac február. Dodávateľ: PROFILINE Group, s.r.o. pdf    [456.61 KB] -
10.04.2019 FA VS 2019013 právne služby podľa zmluvy... Dodávateľ: JUDr. Ľubomír Lipovsky pdf    [344.28 KB] -
05.04.2019 FA VS 31900015, oprava čerpadla. Dodávateľ: HYDROTECH, a. s. pdf    [1.06 MB] -
25.03.2019 FA VS 111903272 paušálny poplatok za prístup k internetu Tooway Infinite Static. Dodávateľ: SOFTEL spol.s r.o. pdf    [493.09 KB] -
25.03.2019 FA VS 1961 0210 - Tovar. Dodávateľ: ARMAPLAST spol. s r.o. pdf    [598.4 KB] -
22.03.2019 FA 502019 - Vypracovanie Prevádzkového poriadku pre verejný vodovod. RNDr. Peter Vyskočil, pdf    [368.64 KB] -
20.03.2019 Faktúra za maliarske práce v objekte zdravotného strediska. B7B-Decory s. r. o. pdf    [793.85 KB] -
20.03.2019 Faktúra za elektrinu 7250057370. ZSE pdf    [1.59 MB] -
18.03.2019 Faktúra za elektrinu 7220794040. ZSE pdf    [1.67 MB] -
18.03.2019 Faktúra za elektrinu 7489932072. ZSE pdf    [710.36 KB] -
18.03.2019 Faktúra za elektrinu 7121501747. ZSE pdf    [1.63 MB] -
18.03.2019 FA VS 1138934.Rámcovej zmluvy o poskytovaní služby “KomTeS sledovanie“ č.57-1/2016. Dodávateľ: KomTeS SK s.r.o pdf    [504.01 KB] -
18.03.2019 FA VS .2019010. Odvoz kalov na skl. FCC Zohor za februar 2019. Dodávateľ: H. L. Stav spol s r.o. pdf    [613.04 KB] -
11.03.2019 FA VS1550068536, Služby. Dodávateľ: 02 Slovakia, s.r.o. pdf    [632.18 KB] -
11.03.2019 FA VS 201920026 - aktualizácia webovej stránky. Dodávateľ: AWD Systems s.r.o. pdf    [412.97 KB] -
06.03.2019 Zálohová faktúra 7901020582 - jedálne kupóny. Up Slovensko s. r. o. pdf    [490.32 KB] -
06.03.2019 FA VS 0482019 za právne služby podľa zmluvy o poskytnutí právnej služby a o poskytnutí služby výkonu zodpovednej osoby. Wolf & Linden s. r. o. pdf    [339.35 KB] -
04.03.2019 FA č. 26/19 odber a analýza dvoch vzoriek pitnej vody v rozsahu minimálneho rozboru. AquaLaB s. r. o. pdf    [429.48 KB] -
04.03.2019 FA VS 8842053139. SPP a.s. 01. 03.2019 pdf    [981.03 KB] -
04.03.2019 FA VS 8842053132. SPP a. s. 01. 03.2019 pdf    [965.81 KB] -
20.02.2019 FA 61843554 predplatné mesačníka 1000 RIEŠENÍ ročník 2019. Dodávateľ: PORADCA s.r.o. pdf    [523.96 KB] -
19.02.2019 Faktúra za elektrinu 7210834370. ZSE pdf    [1.61 MB] -
19.02.2019 Faktúra za elektrinu 7220793199. ZSE pdf    [1.59 MB] -
19.02.2019 Faktúra za elektrinu 7131325379. ZSE pdf    [1.59 MB] -
19.02.2019 Faktúra za elektrinu 7489907517. ZSE pdf    [698.45 KB] -
14.02.2019 Faktúra - zaplatenie nedoplatku. RTVS pdf    [648.3 KB] -
14.02.2019 FA VS31900014 Oprava čerpadla. Dodávateľ: HYDROTECH, a.s. pdf    [1.05 MB] -
14.02.2019 FA VS1901 0059.Infotabulka 300x200, vinyl, cmyk. Dodávateľ: Bohuslav Blecha - BOBO výroba reklamy pdf    [452.34 KB] -
13.02.2019 FA VS 39190001. Dodávka a montáž dúchadla Aerzen GMI5 L a frekvenčného meniča Danfoss. Dodávateľ: Hydrotech, a. s. pdf    [372.71 KB] -
13.02.2019 FA VS 2019001. Práce bágrom na poruche vodovodu v zóne bývania. Dodávateľ: MinibagerLozorno s.r.o. pdf    [425.55 KB] -
12.02.2019 FA VS 19000156. Dodávateľ: INŠTALMONT IN, s r.o. pdf    [42.67 KB] -
12.02.2019 FA VS 19000157. Dodávateľ: INŠTALMONT IN, s r.o. pdf    [43.66 KB] -
12.02.2019 FA VS 0141062461. Dodávateľ: FCC Slovensko, s.r.o. pdf    [495.89 KB] -
11.02.2019 FA VS 201920010, aktualizácia webu. Dodávateľ: AWD Systems s.r.o. pdf    [392.48 KB] -
11.02.2019 FA VS 1138300. Prístup do aplikácie KomTeS-Webdispečink. Dodávateľ: KomTeS SK s.r.o pdf    [505.34 KB] -
11.02.2019 FA VS 111901813. Prístup k internetu. Dodávateľ: SOFTEL spol.s r.o. pdf    [464.85 KB] -
07.02.2019 FA VS 1570043535 za obd. januar 2019. Dodávateľ: 02 Slovakia, s.r.o. pdf    [657.2 KB] -
07.02.2019 Faktúra č.9001180660. Dodávateľ: Slovenská pošta, a.s. pdf    [404.48 KB] -
07.02.2019 FAKTÚRA č.19010047, pečiatka. Dodávateľ: Bohuslav Blecha - BOBO výroba reklamy. PDF    [431.11 KB] -
05.02.2019 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu VS 8812987065. Dodávateľ: SPP. 01. 02. 2019 pdf    [963.91 KB] -
05.02.2019 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu VS 8812987058. Dodávateľ: SPP. 01. 02. 2019 PDF    [955.65 KB] -
05.02.2019 Kamerový systém - prenájom za mesiac január 2019. Dodávateľ: PROFILINE Group, s.r.o.. 31. 01. 2019 pdf    [470.65 KB] -
01.02.2019 FA VS 0132019. Dodávateľ: Wolf & Linden s. r. o. 31. 01. 2019 pdf    [318.11 KB] -
01.02.2019 FA VS 2019003. Dodávateľ: H.L.Stav spol. s r.o. 31. 01. 2019 pdf    [318.3 KB] -
01.02.2019 FA190167. Dodávateľ: HAPPY END spol. s r. o. 31. 01. 2019 pdf    [770.76 KB] -
01.02.2019 FA VS 7901010523. Dodávateľ: Up Slovensko s. r. o. 30. 01. 2019 pdf    [486.4 KB] -
01.02.2019 FA VS 11900742. Dodávateľ: Marián Šupa. 30. 01. 2019 pdf    [537.42 KB] -
24.01.2019 71489882004. ZSE Energia, a.s. .04. 01. 2019 pdf    [1.27 MB] -
28.01.2019 FA VS 2019100307 Dodávateľ: EUROFINS BELINOVAMANN s.r.o. 22. 01. 2019 pdf    [449.88 KB] -
23.01.2019 FA 5190048. Dodávateľ: Marián Šupa. 17. 01. 2019 pdf    [780 KB] -
30.01.2019 Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu: 8439030770. SPP. 15.01.2019 pdf    [3.03 MB] -
30.01.2019 Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu: 8424397210. SPP. 15. 01. 2019 pdf    [3 MB] -
22.01.2019 8812962198. SPP, a. s. 11. 01. 2019 pdf    [981.49 KB] -
22.01.2019 8812962205. SPP, a. s. 11.01.2019 pdf    [989.88 KB] -
22.01.2019 FA190010. Dodávateľ: HAPPY END spol. s r.o. 07. 01. 2019 pdf    [498.54 KB] -
22.01.2019 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 7230743020. ZSE Energia, a.s. 03. 01. 2019 pdf    [5.8 MB] -
22.01.2019 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 7230743020. ZSE Energia, a.s. 03.01.2019 pdf    [5.8 MB] -
14.01.2019 SOFTELspoI.s r.o. 2. 1. 2019 PDF    [483.4 KB] -
24.09.2019 FA VS 9260107267. Splátka poistného za obdobie 7.11.2019 - 7.11.2020. UNIQA poisťovňa, a. s. pdf    [754.05 KB] -